Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

TEHDÄÄN TILAA MUUTOKSELLE!

Muutos fyysisessä toimintaympäristössä mahdollistaa radikaalin positiivisen muutoksen organisaation tai alueen toimijoiden toimintatavoissa ja käytännöissä. Bcklight ideoi ja suunnittelee tilojen ja alueiden käyttäjiä innostaen ja sitouttaen parhaat mahdolliset ratkaisut.

Johda muutosta, älä sopeudu siihen! Tekemällä töitä kanssamme varmistat sen, että lopputulos ei pelkästään luo optimaalista tilaratkaisua, vaan myös auttaa kehittämään organisaation tai alueen toimintatavat aivan uudelle tasolle.

”Lapin yliopiston korkeakoulukirjaston tilasuunnittelun tavoitteet asetettiin riittävän korkealle ja suunnittelu vietiin läpi perusteellisesti, tehokkaasti ja sujuvasti.”

Jukka Mäkelä
Vararehtori, Lapin yliopisto

”Lapin yliopiston harjoittelukoulun tilahankkeen käyttäjäyhteistyö toteutettiin osallistavalla, toiminnallisella ja havainnollisella tavalla työpajoissa, joissa itse kullakin oli mahdollisuus vaikuttaa tuleviin työtiloihin tulevaa toimintaa ja tiloja ideoimalla ja mallintamalla.”

Heikki Ervast
Rehtori, Lapin yliopiston harjoittelukoulu

”Bcklight teki Hervannalle yhteisen digitaalisen olohuoneen, jonka kautta kaupunginosan historiaan voi tutustua tarinoiden, valokuvien ja videoiden kautta. Työt hoidettiin mallikkaasti alusta loppuun asti eri asukasryhmät huomioiden.”

Petri Pekkola
Puheenjohtaja, Hervannan Tiedotusyhdistys

”Juha suunnitteli pieteetillä Helsingin, Shanghain ja Tokion toimistojen tilat tukemaan yhtiön liiketoimintaa ja toimistojen välistä kommunikointia. Erittäin toimivan toteutuksen avulla eri lokaatioiden välillä voitiin tehdä erittäin vaativia töitä, kuten välittää reaaliaikaista videota käyttäjien osallistamisesta lanseerattavan tuotteen koekäytöstä, ja saman aikaisesti keskustella mannertenvälisesti tulkin välityksellä asiakkaan kanssa session kulusta.”

Jaakko Villa
Toimitusjohtaja, Solutions Space Oy