Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

NAPAPIIRISTÄ ETELÄÄN

Bcklight työskentelee sekä julkisten toimijoiden että yritysten parhaiden mahdollisten alue- ja tilaratkaisujen luomiseksi.

Vuoden 2016 toisella vuosipuoliskolla toteutimme neljä osallistavaa alue- ja tilasuunnitteluprojektia sijaintien vaihdellessa napapiirin kupeesta yrityksen kotikonnuille Tampereelle: Elokuussa alkanut Lapin korkeakoulukirjaston sisältölähtöinen tilasuunnittelu valmisti Lapin yliopiston ja -ammattikorkeakoulun kirjastojen yhdistymistä. Lapin yliopiston harjoittelukoulun tilaideoinnissa taas luotiin perusteita koulun opetustoiminnan laajentumiselle yläkouluun.

Tampereella edistettiin ensin digitalisaatiota Tesoman kaupunginosaportaalin kautta, ja tämän jälkeen Amurin tulevaisuutta yhdessä Tampereen kaupungin ja arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikin kanssa järjestetyssä korttelityöpajassa. Kooste viimeisimmän työn tuloksista löytyy Tampereen kaupungin verkkosivuilta:

”Lapin yliopiston korkeakoulukirjaston tilasuunnittelun tavoitteet asetettiin riittävän korkealle ja suunnittelu vietiin läpi perusteellisesti, tehokkaasti ja sujuvasti.”

Jukka Mäkelä
Vararehtori, Lapin yliopisto

”Lapin yliopiston harjoittelukoulun tilahankkeen käyttäjäyhteistyö toteutettiin osallistavalla, toiminnallisella ja havainnollisella tavalla työpajoissa, joissa itse kullakin oli mahdollisuus vaikuttaa tuleviin työtiloihin tulevaa toimintaa ja tiloja ideoimalla ja mallintamalla.”

Heikki Ervast
Rehtori, Lapin yliopiston harjoittelukoulu

”Bcklight teki Hervannalle yhteisen digitaalisen olohuoneen, jonka kautta kaupunginosan historiaan voi tutustua tarinoiden, valokuvien ja videoiden kautta. Työt hoidettiin mallikkaasti alusta loppuun asti eri asukasryhmät huomioiden.”

Petri Pekkola
Puheenjohtaja, Hervannan Tiedotusyhdistys

”Juha suunnitteli pieteetillä Helsingin, Shanghain ja Tokion toimistojen tilat tukemaan yhtiön liiketoimintaa ja toimistojen välistä kommunikointia. Erittäin toimivan toteutuksen avulla eri lokaatioiden välillä voitiin tehdä erittäin vaativia töitä, kuten välittää reaaliaikaista videota käyttäjien osallistamisesta lanseerattavan tuotteen koekäytöstä, ja saman aikaisesti keskustella mannertenvälisesti tulkin välityksellä asiakkaan kanssa session kulusta.”

Jaakko Villa
Toimitusjohtaja, Solutions Space Oy