Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

KONSTRUKTIV KOMPETENS

Juha Simola

Bcklights verksamhet baseras på en engagerad kärntrupp och ett nätverk av specialister som har byggts upp omkring den.

Juha Simola

Företagets verkställande direktör och huvudplanerare Juha Simola har en utbildning till psykologimagister och mer än 20 års erfarenhet av krävande lednings- och planeringsarbeten. Juhas specialiseringsområde under studietiden var arbetspsykologi. Juha är bördig från Borgå och som tvåspråkig med lång internationell erfarenhet har han förmågan att genomdriva även krävande processer på såväl finska och svenska samt engelska.

Juha har varit verksam i tiotals lokal- och områdesplaneringsprojekt, både som ledare och i olika specialistuppgifter, vid planering av bl.a. stadsdelar, muséer, campusområden, bibliotek, skolor och verksamhetslokaler i företag.

Milla Havanka

Förutom åratals erfarenhet av krävande internationella projekt har Milla Havanka också en bakgrund som yrkesorganisatör. Med ett systematiskt grepp hjälper Milla till att rensa bort onödiga sidospår och att organisera olika typer av lokaler och områden till angenäma, åskådliga och lättanvända helheter.

Milla utför en tät bevakning av utvecklingstrenderna och är van vid att inspirera människor inom olika ämnen, från hundträning till programmering. Milla utexaminerades från Åbo Akademi med databehandling som huvudämne, och hennes programmeringskunskaper och digitala färdigheter hjälper till att införa digitalisering, från idéer till praktiskt bruk. Hållbar utveckling, ett gott liv och teknik till hjälp för människan ligger Milla varmt om hjärtat.

Beroende av det aktuella behovet kompletteras Bcklights team med toppspecialister inom olika områden.

I projektet för högskolebiblioteket och övningsskolan under hösten 2016 valde man som partner Anu Ojaranta, som har arbetat på bibliotek i olika länder och utsågs till årets lärare 2016 av Åbo yrkeshögskola, samt Suvi-Maria Silvola, som under sin karriär bl.a. har planerat flera olika hotell-, restaurang- och kontorslokaler samt inredningar i isbrytare och högskolebibliotek.

Vi strävar också efter att få med respektive beställarorganisations personal i så hög grad som möjligt, så att den genom gemensamt arbete producerade informationen och kompetensen i möjligaste mån blir kvar för att utnyttjas av beställarorganisationen.