Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

YHTEINEN TAVOITE, YHTEISET EDUT

Eri toimijoiden, kuten eri henkilöstöryhmien ja työntekijöiden välinen vuorovaikutus ja yhteistyö kehittyvät, kun töitä tehdään suunnitelmallisesti yhdessä, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ideointiin ja suunnitteluun käytetyt panokset saadaan moninkertaisesti takaisin kustannushyötyinä: Tilojen käyttäjien aktivointi mukaan työhön sekä kohentaa motivaatiota että kasvattaa työtyytyväisyyttä ja tätä kautta tehostaa työtä. Alueiden viihtyisyys ja toimivuus paranee ja kaavaprosessi nopeutuu, kun tarpeettomien valitusten määrää saadaan vähennettyä.

Tulevan toiminnan kannalta mietityt optimaaliset alueet ja tilat mahdollistavat täysin uudenlaiset, kekseliäät ja kustannustehokkaat ratkaisut.

Laadukas projektityö, dokumentointi ja seuranta varmistavat suunnitelmien toteutumisen.