Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

FRÅN POLCIRKELN SÖDERUT

Under andra halvåret 2016 genomförde Bcklight fyra områdes- och lokalplaneringsprojekt, belägna från polcirkeln till företagets hemtrakt Tammerfors: Den innehållsorienterade lokalplaneringen av Lapplands högskolebibliotek som inleddes i augusti fullbordade sammanförandet av universitet och bibliotek. Vid idékläckningen för Lapplands universitet skapade man grunderna för att utöka skolans undervisningsverksamhet till gymnasiet.

I Tammerfors accelerades först digitaliseringen via portalen för stadsdelen Tesoma, och sedan framtiden för stadsdelen Amuri i en kvartersworkshop som arrangerades tillsammans med Tammerfors stad och arkitektbyrån Harris-Kjisik. Ett sammandrag av det senaste arbetet finns att läsa på Tammerfors stads webbplats, via adressen