Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

EN LOKALFÖRÄNDRING ÄR EN MENTAL FÖRÄNDRING

Juha Simola

Bcklight Oy är ett företag för lokal- och områdesplanering. Företagets verkställande direktör och huvudplanerare Juha Simola är utbildad psykologimagister och har mer än 20 års erfarenhet av krävande lednings- och planeringsarbeten. Juhas specialiseringsområde under studietiden var arbetspsykologi.

Juha har varit verksam i tiotals lokal- och områdesplaneringsprojekt, både som ledare och i olika specialistuppgifter, vid planering av bl.a. stadsdelar, muséer, campusområden, bibliotek, skolor och verksamhetslokaler i företag. Juha är bördig från Borgå och som tvåspråkig med lång internationell erfarenhet har han förmågan att genomdriva även krävande processer på såväl finska och svenska samt engelska.

Kontakta oss så diskuterar vi kommande arbeten!

Juha Simola
Verkställande direktör, huvudplanerare
Psykologimagister
Telefon 050 5555 818
E-post juha.simola@bcklight.com

Bcklight Oy
Ketostenkatu 27
33300 Tammerfors
FO-nummer: 2367656-4