Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

DE BÄSTÄ LÖSNINGARNA FÖR VARJE LOKAL OCH SITUATION

Bcklight aktiverar användare av lokaler och områden att delta i att kläcka idéer och planerar de bästa möjliga områdes- och lokallösningarna för din organisations kommande behov.

Våra lösningar:

  • Helhetsplanering
  • Användarintervjuer
  • Kartläggning av behov och andra specialistbedömningar
  • Workshoppar
  • Områdes- och lokalkoncept
  • Miniatyrmodeller och planbilder
  • Handböcker och andra guider
  • Projektuppföljning

Vi dokumenterar slutresultatet omsorgsfullt och med hög kvalitet, så att informationen lämnas i mest effektiva form för att brukas av beställaren. Ett offentligt exempel av våra alster från Amuris kvartersworkshop: