Ketostenkatu 27, 33300 Tampere
050 5555 818

VI SKAPAR PLATS FÖR FÖRÄNDRING!

En radikal positiv förändring av handlingssätt och rutiner bland aktörerna inom en organisation eller i ett område blir möjlig genom en förändring av den fysiska verksamhetsmiljön. Bcklight ger idéer och planerar de bästa möjliga lösningarna genom aktivering av dem som använder lokalerna och området.

Led förändringen, anpassa dig inte till den! Genom att arbeta med oss säkerställer du att slutresultatet inte bara skapar en optimal lokallösning, utan hjälper också till att utveckla handlingssätten inom organisationen eller området till en helt ny nivå.